Hellingschape

Hellingschape

UW DAKAFSCHOT OF HELLINGCHAPE?

Hellingchape is één van de oplossingen om de afwateringen van uw plat dak te bekomen. Uw plat dak wordt vlak afgewerkt tot en met de druklaag.

Het is nu dat u een helling moet voorzien en dat kan met chape of met isolerende mortel. De voordelen van een gewone chape zijn de kostprijs en een vlakkere uitvoering dan bij een isolerende chape.

Deze hellingchape wordt niet voorzien van wapening en daardoor kan u hierop meteen uw verdere dakafwerking plaatsen. Hellingchape wordt in volume geraamd omdat u verschillende niveau’s hebt en daarmee ook verschillende diktes.

Na de werken wordt het totale volume aan verwerkt zand berekend en zo komt u aan een gemiddelde dikte. Het verbruik is echter sterk afhankelijk van de plaats waar uw nutsvoorzieningen zoals ventilatie, afvoer en dergelijke zich bevinden op uw plat dak.

Om een vlak oppervlak te bekomen, dient de chape overal over alle buizen te komen en dit ook op het laagste punt. Wij komen echter altijd ter plaatse om samen met de bouwheer alles te overlopen alvorens de werken starten.

Verschillende soorten chapes zijn:

HEEFT U EEN SPECIFIEKE VRAAG OVER HELLINGCHAPE?


    Geïnteresseerd in hellingschape?