Loodsen en hangaars

Loodsen en hangaars

ISOLEREN VAN AGRARISCHE GEBOUWEN

Agrarische gebouwen zoals stallen, schuren en opslagloodsen worden aan grote belastingen blootgesteld. Transpiratie en uitscheiding van dieren, uitlaatgassen van landbouwwerktuigen evenals hoge luchtvochtigheid en condensatie hebben effecten op de constructie van het gebouw. Daarbij komen weersinvloeden zoals hitte, storm en neerslag in de vorm van regen, sneeuw of hagel.

Een voor agrarische bedrijven in aanmerking komende isolatie moet duurzaam, bestendig en uiteraard gunstig in prijs zijn. Met een gespoten PUR-schuim zijn alle mogelijke vormen van wanden en daken zowel binnen als buiten te isoleren.

Het uitgereageerde schuim beschermt effectief tegen tocht en versterkt door de compacte en naadloze isolatielaag de constructie van het gebouw. Gespoten polyurethaan heeft een positieve invloed op de levensduur en waarde van het gebouw.

ANTI-CONDENS

Naast isoleren zal een gespoten isolatie er voor zorgen dat er zich geen condens meer zal voordoen op de platen. Dit is positief aangezien condens nefast is voor opslag van droge goederen en/of materialen die hiervan erosie ondervinden.

HEEFT U EEN SPECIFIEKE VRAAG OVER HET ISOLEREN VAN LOODSEN OF HANGAARS?    Isolatie voor uw loods of hangaar?